Közgyűlések

2023. november 6. (1146 Budapest, Hermina út 45.)

Határozatok:

6/2023. (XI. 06.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés Dr. Sótonyi Péter tagot jegyzőkönyv-vezetőnek, Huszti Péter tagot jegyzőkönyv-hitelesítőnek megválasztotta.

A közgyűlés megállapítja, hogy összehívása szabályszerű volt.

7/2023. (XI. 06.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés a mai ülés napirendjéül az alábbiakat fogadja el:

 1. A Magyar Corvin-lánc Testületről szóló törvény megváltozása miatt a Testület előtt álló új feladatok
 2. A Magyar Corvin-lánc Testület Titkárságának személyi összetétele
 3. Magyar Corvin-lánc Testület Alapszabályának módosítása
 4. A Testület szabályzatainak módosítása
 5. Tájékoztató a 2023. évi szakmai terv végrehajtásáról
 6. A 2024. évi szakmai terv előkészítése
 7. Tájékoztató a 2023. évi költségvetési terv végrehajtásáról
 8. Tájékoztató a 2024. évi költségvetési terv előkészítéséről és költségtérítés elfogadása
 9. A Magyar Corvin-láncról és a Magyar Corvin-lánc Testületről szóló 2023. évi XLIX. törvény módosításának kezdeményezése
 10. Egyebek

8/2023. (XI. 06.) számú közgyűlési határozat

A Testület a közeljövőben Maróth Miklós és Lovász László testületi tagok vezetésével egyeztetést tart az oktatás helyzetéről készítendő állásfoglalás kialakításáról.

9./2023.(XI.06.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés egyetért azzal, hogy a Magyar Corvin-lánc Testület főtitkára ne legyen azonos a Magyar Corvin-lánc Iroda vezetőjével. A két pozíciót a jövőben szét kell választani.

10./2023.(XI.06.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés tudomásul veszi az Elnök tájékoztatását az általa korábban megadott általános meghatalmazás visszavonásáról.

11./2023.(XI.06.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés megerősíti az előző szavazás alkalmával meghozott döntését.

12./2023.(XI.06.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés a napirendi pont keretében adott tájékoztatást tudomásul veszi.

13./2023.(XI.06.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés elfogadja a Testület Alapszabályának módosítását az előterjesztett szöveggel azonos tartalommal.

14./2023.(XI.06.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés elfogadja a Testület

 • Adatvédelmi szabályzatának,
 • Archiválási szabályzatának,
 • Beszerzési szabályzatának,
 • Informatikai biztonsági szabályzatának,
 • Iratkezelési szabályzatának,
 • Közbeszerzési szabályzatának,
 • A közérdekű adatok, valamint a közérdekből nyilvános adatok közzétételének és kiadásának rendjéről szóló szabályzatának,
 • Pénzkezelési szabályzatának,
 • Számlarendjének, és
 • Számviteli politikájának módosítását, valamint az új
 • Munkavédelmi szabályzatát és
 • Tűzvédelmi szabályzatát

az előterjesztett szövegekkel azonos tartalommal.

15./2023.(XI.06.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés a napirendi pont keretében adott tájékoztatót tudomásul veszi.

16./2023.(XI.06.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés a napirendi pont keretében adott tájékoztatót tudomásul veszi.

17./2023.(XI.06.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés a napirendi pont keretében adott tájékoztatót tudomásul veszi.

18./2023.(XI.06.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés a napirendi pont keretében adott tájékoztatót tudomásul veszi.

19./2023.(XI.06.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés kezdeményezi a Magyar Corvin-láncról és a Magyar Corvin-lánc Testületről szóló 2023. évi XLIX. törvény módosítását és felkéri az elnököt a szükséges nyilatkozatok megtételére.

Jegyzőkönyv (PDF)

 

2023. május 23. (1146 Budapest, Hermina út 45.)

Határozatok:

3/2023. (V. 23.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés Dr. Sótonyi Péter tagot jegyzőkönyv-vezetőnek, Huszti Péter tagot jegyzőkönyv-hitelesítőnek megválasztotta.

A közgyűlés megállapítja, hogy összehívása szabályszerű volt. A közgyűlés a mai ülés napirendjéül az alábbiakat fogadja el:

 1. a Magyar Corvin-lánc Testület 2022. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról szóló beszámoló és annak mellékletei (egyszerűsített éves beszámoló, az egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő melléklete, közhasznúsági melléklet) elfogadása
 2. a Magyar Corvin-lánc Testület 2023. évi költségvetési- és szakmai tervének elfogadása
 3. az adatvédelmi tisztviselő 2022. évi tevékenységéről szóló beszámoló
 4. egyebek

4/2023. (V. 23.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés egyhangú, nyílt határozattal akként dönt, hogy elfogadja a Magyar Corvin-lánc Testület 2022. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról szóló beszámolót és annak mellékleteit: az egyszerűsített éves beszámolót, az egyszerűsített éves beszámoló mellékletét és a közhasznúsági mellékletet.

5/2023. (V. 23.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés egyhangú, nyílt határozattal akként dönt, hogy elfogadja a Magyar Corvin-lánc Testület 2023. évi költségvetési és szakmai tervét.

Jegyzőkönyv (PDF)

 

2023. február 6. (1146 Budapest, Hermina út 45.)

Határozatok:

1/2023. (II. 06.) számú közgyűlési határozat

A közgyűlés Dr. Sótonyi Péter tagot jegyzőkönyv-vezetőnek, Huszti Péter tagot jegyzőkönyv-hitelesítőnek megválasztotta.

A közgyűlés megállapítja, hogy összehívása szabályszerű volt. A közgyűlés a mai ülés napirendjéül az alábbiakat fogadja el:

 1. A Magyar Corvin-lánc Testület elnökének elnökhelyettesének és főtitkárának megválasztása
 2. Egyebek

2/2023. (II. 06.) számú közgyűlési határozat

 1. A közgyűlés egyhangú, nyílt határozattal akként dönt, hogy Dr. Vizi E. Szilveszter jelenlegi elnököt, Marton Éva Erzsébet jelenlegi elnökhelyettest és Dr. Klinghammer István jelenlegi főtitkárt további 5 éves időtartamra, azaz 2028. február 6 -ig megválasztja  a Magyar Corvin-lánc Testület elnökének, elnökhelyettesének, illetve főtitkárának.
 2. Dr. Vizi E. Szilveszter az elnöki tisztséget elfogadja.
 3. Marton Éva Erzsébet az elnökhelyettesi tisztséget elfogadja.
 4. Dr. Klinghammer István a főtitkári tisztséget elfogadja.

Jegyzőkönyv (PDF)

 

2022. május 4. (1054 Budapest, Garibaldi u.2.)

Határozatok:

1/2022. (V. 4.) közgyűlési határozat

A közgyűlés ülés tartása nélküli határozathozatal keretében elfogadja a Magyar Corvin-lánc Testület 2021. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról szóló beszámolót és annak mellékleteit: az egyszerűsített éves beszámolót, az egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő mellékletét és a közhasznúsági mellékletet az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal.

2/2022. (V. 4.) közgyűlési határozat

A közgyűlés ülés tartása nélküli határozathozatal keretében elfogadja a Magyar Corvin-lánc Testület 2022. évi költségvetését és szakmai tervét az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal.

Jegyzőkönyv (PDF)

 

2021. május 27. (1054 Budapest, Garibaldi u.2.)

Határozatok:

1/2021. (V. 27.) közgyűlési határozat

A közgyűlés ülés tartása nélküli határozathozatal keretében elfogadja a Magyar Corvin-lánc Testület 2020. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról szóló beszámolót és annak mellékleteit: az egyszerűsített éves beszámolót, az egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő mellékletét és a közhasznúsági mellékletet az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal.

2/2021. (V. 27.) közgyűlési határozat

A közgyűlés ülés tartása nélküli határozathozatal keretében elfogadja a Magyar Corvin-lánc Testület 2021. évi költségvetését és szakmai tervét az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal.

3/2021. (V. 27.) közgyűlési határozat

A közgyűlés ülés tartása nélküli határozathozatal keretében elfogadja a Magyar Corvin-lánc Testület Eszközök és Források Értékelési Szabályzatát az előterjesztett szöveggel azonos tartalommal.

4/2021. (V. 27.) közgyűlési határozat

A közgyűlés ülés tartása nélküli határozathozatal keretében elfogadja a Magyar Corvin-lánc Testület Számlarendjét az előterjesztett szöveggel azonos tartalommal.

Jegyzőkönyv (PDF)

 

2020. szeptember 8. (1054 Budapest, Garibaldi u.2.)

Határozatok:

5./2020. (IX.8.) számú közgyűlési határozat
A közgyűlés ülés tartása nélküli határozathozatal keretében elfogadja a Magyar Corvin-lánc Testület Archiválási Szabályzatát az előterjesztett szöveggel azonos tartalommal.

Jegyzőkönyv (PDF)

 

2020. április 14. (1054 Budapest, Garibaldi u.2.)

Határozatok:

1/2020. (IV. 14.) közgyűlési határozat
A közgyűlés ülés tartása nélküli határozathozatal keretében elfogadja a Magyar Corvin-lánc Testület 2019. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról szóló beszámolót és annak mellékleteit: az egyszerűsített éves beszámolót, az egyszerűsített éves beszámoló mellékletét és a közhasznúsági mellékletet az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal.
2/2020. (IV. 14.) közgyűlési határozat
A közgyűlés ülés tartása nélküli határozathozatal keretében elfogadja a Magyar Corvin-lánc Testület 2020. évi költségvetését és szakmai tervét az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal.
3/2020. (IV. 14.) közgyűlési határozat
A közgyűlés ülés tartása nélküli határozathozatal keretében elfogadja a Magyar Corvin-lánc Testület Beszerzési Szabályzatának módosítását az előterjesztett szöveggel azonos tartalommal.
4/2020. (IV. 14.) közgyűlési határozat
A közgyűlés ülés tartása nélküli határozathozatal keretében elfogadja a Magyar Corvin-lánc Testület Közbeszerzési Szabályzatának módosítását az előterjesztett szöveggel azonos tartalommal.

Jegyzőkönyv (PDF)

 

2019. november 26. (1054 Budapest, Garibaldi u.2.)

Határozatok:

7./2019.(XI.26.) számú közgyűlési határozat
A közgyűlés ülés tartása nélküli határozathozatal keretében akként dönt, hogy elfogadja a Magyar Corvin-lánc Testület Iratkezelési Szabályzatát az előterjesztett szöveggel azonos tartalommal.

Jegyzőkönyv (PDF)

 

2019. május 10. (1054 Budapest, Garibaldi u.2.)

Határozatok:

1./2019.(V.10.) számú közgyűlési határozat
A közgyűlés Dr. Sótonyi Péter tagot jegyzőkönyv-vezetőnek, Huszti Péter tagot jegyzőkönyv-hitelesítőnek megválasztotta.
A közgyűlés megállapítja, hogy összehívása szabályszerű volt. A közgyűlés a mai ülés napirendjéül az alábbiakat fogadja el:
1. A Magyar Corvin-lánc Testület működését és gazdálkodását   szabályozó  dokumentumok  elfogadása
2. A Magyar Corvin-lánc Testület 2018. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról szóló beszámoló és mellékletei elfogadása
3. A Magyar Corvin-lánc testület 2019.évi költségvetési  tervének elfogadása
4. A Magyar Corvin-lánc Testület Alapszabályának módosítása
5. Tájékoztatás a Róheim-villa felújításának helyzetéről
6. Egyebek      
2./2019.(V.10.) számú közgyűlési határozat
A közgyűlés egyhangú, nyílt határozattal akként dönt, hogy elfogadja a Magyar Corvin-lánc Testület működését és gazdálkodását szabályozó dokumentumokat:
- Számviteli politika
- Pénzkezelési szabályzat
- Beszerzési szabályzat
- Közbeszerzési szabályzat
- Leltárkészítési és leltározási szabályzat
- Informatikai biztonsági
- Adatvédelmi szabályzat
- A közérdekű adatok, valamint a közérdekből nyilvános adatok közzétételének és kiadásának rendjéről szóló szabályzat
- Munkavédelmi és kockázat értékelési szabályzat
3./2019.(V.10.) számú közgyűlési határozat
A közgyűlés egyhangú, nyílt határozattal akként dönt, hogy elfogadja a Magyar Corvin-lánc Testület 2018. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról szóló beszámolót és annak mellékleteit: az egyszerűsített éves beszámolót, az egyszerűsített éves beszámoló mellékletét és a közhasznúsági mellékletet.
4./2019.(V.10.) számú közgyűlési határozat
A közgyűlés egyhangú, nyílt határozattal akként dönt, hogy elfogadja a Magyar Corvin-lánc Testület 2019. évi költségvetési tervét.
5./2019.(V. 10.) számú közgyűlési határozat
A közgyűlés egyhangú, nyílt határozattal úgy döntött, hogy az alapszabályt a előterjesztésben rögzített tartalommal módosítja.
6./2019.(V. 10.) számú közgyűlési határozat
A közgyűlés egyhangú, nyílt határozattal úgy döntött, hogy a fenti feladatokat támogatja.

Jegyzőkönyv (PDF)

 

2018. szeptember 12. (1054 Budapest, Garibaldi u.2.)

Határozatok:

6./2018.(IX. 12.) számú közgyűlési határozat
A közgyűlés Dr. Sótonyi Péter tagot jegyzőkönyv-vezetőnek, Huszti Péter tagot és
Dr. Martonyi János tagot jegyzőkönyv-hitelesítőnek megválasztotta.
A közgyűlés megállapítja, hogy összehívása szabályszerű volt. A közgyűlés a mai ülés napirendjéül az alábbiakat fogadja el:
1.  A Magyar Corvin-lánc testület 2018. évi költségtervének elfogadása
2.  A Testület 2018. február 12-én elfogadott Alapszabályának módosítása
3.  Egyebek
7./2018. (IX. 12.) számú közgyűlési határozat
A közgyűlés egyhangú, nyílt határozattal akként dönt, hogy elfogadja a Magyar Corvin-lánc Testület 2018. évi költségvetési tervét.
8./2018.(IX. 12.) számú közgyűlési határozat
A közgyűlés egyhangú, nyílt határozattal úgy döntött, hogy az alapszabályt a 2. sz. melléklet szerinti előterjesztésben rögzített tartalommal módosítja.

Jegyzőkönyv (PDF)

 

2018. február 12. (1055 Budapest, Kossuth tér 1-3., Parlament Gobelin Terem)

Határozatok:

1./2018.(II. 12.) számú közgyűlési határozat
A közgyűlés Marton Éva Erzsébetet levezető elnöknek, Dr. Martonyi János tagot jegyzőkönyv-vezetőnek, Dr. Lovász László és Dr. Bor Zsolt tagokat jegyzőkönyv-hitelesítőnek megválasztotta.
A közgyűlés megállapítja, hogy összehívása szabályszerű volt. A közgyűlés a mai ülés napirendjéül az alábbiakat fogadja el:
1. A Testület 2012. május 30. napján elfogadott Alapszabályának hatályon kívül helyezése és az új Alapszabály elfogadása
2. A Testület új elnökének megválasztása
3. A Testület jelenlegi elnökhelyettesi pozícióját betöltő Marton Éva Erzsébet tisztségének megerősítése az új Alapszabályra tekintettel
4. A főtitkár megválasztása
2./2018. (II. 12.) számú közgyűlési határozata
A közgyűlés egyhangú, nyílt határozattal akként dönt, hogy a mai nappal a 2012. május 30. napján kelt Alapszabályt hatályon kívül helyezi, továbbá 2018. február 12. napján új Alapszabályt fogad el.
3./2018.(II. 12.) számú közgyűlési határozata
A közgyűlés egyhangú, nyílt határozattal úgy döntött, hogy Dr. Vizi Elek Szilveszter tagot a Magyar Corvin-lánc Testület elnökének 2018. február 12. napjától 2023. február 12. napjáig megválasztja. Dr. Vizi Elek Szilveszter az elnöki tisztséget elfogadja.
4./2018.(II. 12.) számú közgyűlési határozata
A közgyűlés egyhangú, nyílt határozattal úgy döntött, hogy Marton Éva Erzsébet tag elnökhelyettesi tisztségét a Magyar Corvin-lánc Testületben megerősíti, oly módon, hogy azt 2018. február 12. napjától 2023. február 12. napjáig meghosszabbítja. Marton Éva Erzsébet az elnökhelyettesi tisztség meghosszabbítását elfogadja.
5./2018.(II. 12.) számú közgyűlési határozata
A közgyűlés egyhangú, nyílt határozattal úgy döntött, hogy Dr. Klinghammer István a Magyar Corvin-lánc Testület főtitkári tisztségére 2018. február 12. napjától 2023. február 12. napjáig megválasztja.

Jegyzőkönyv (PDF)